Udlejning af hoppeborge fra Esbjerg

Benytter du hoppeborge til private arrangementer skal der ikke gøres yderligere. Offentlige arrangementer – Klik på knappen:

Praktisk info:

De aktiviteter der kræver godkendelse, gennemses og synes hvert år af Teknologisk Institut. Tilsynspapirer sendes med ordrebekræftelsen. Der er ligeledes tegnet de lovpligtige erhvervsansvars- samt produktansvarsforsikringer. Forsikringerne dækker ikke skader, der kan ske på brugerne under benyttelse af aktiviteterne. Alle aktiviteter benyttes på eget ansvar, og det er derfor den private ulykkesforsikring, der dækker ved uheld.

Betaling sker i forbindelse med afhentning/levering.

Du kan betale på følgende måder:

  • Dankort (også ved teltopstilling)
  • Kontant
  • Via kontooverførelse

Generel information

Når I lejer udstyr fra Lejpartytelt.dk, er det altid klar til brug inkl. alt nødvendigt udstyr & tilbehør, samt vejledning.

Lovgivning og regler vedr. oppustelige forlystelser

Skal I opstille hoppeborg eller andet oppusteligt udstyr som en “offentlig forlystelse”, skal udstyret være godkendt og forsikret og der ansøges og indhentes en tilladelse fra det stedlige politi. Dette er alle vores hoppeborge.

Lejpartytelt.dk leverer den nødvendige dokumentation, så i er klar til jeres event. 

På dette link kan du se bekendtgørelsen om offentlige forlystelser:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/502

Kontakt os for yderligere information.

Copyright © 2019 Lejpartytelt.dk - Guldagergårdsvej 9 - 6710 Esbjerg V - Tlf. 72406710 - Kontakt@lejpartytelt.dk - Cvr nr. 32816649

Design by

Din booking